Kto może korzystać z całorocznego ogrzewania?

Jeśli mieszkasz w budynku ogrzewanym ciepłem systemowym, ta oferta jest dla Ciebie. Czy w Twoim mieście jest firma dostarczająca ten produkt, możesz sprawdzić na naszej mapie. Następnie zgłoś do zarządcy budynku, np. spółdzielni mieszkaniowej lub administratora wspólnoty, chęć korzystania z całorocznego ogrzewania. Kwestia uruchomienia usługi we wspólnotach mieszkaniowych może wymagać przegłosowana na zebraniu zarządu, dlatego spróbuj przekonać do tej idei także swoich sąsiadów.

 

Administrator wspólnoty lub spółdzielnia uzgadnia warunki całorocznej dostawy z firmą dostarczającą ciepło systemowe. Jeżeli nie będzie przeszkód technicznych, usługa może być uruchomiona natychmiast po zgłoszeniu. Jeśli jesteś indywidualnym klientem firmy dostarczającej ciepło systemowe, skontaktuj się bezpośrednio z tą firmą i uzgodnij warunki dostawy całorocznej.

Chcesz korzystać z Ciepła Systemowego?

Zapytaj dostawcę ciepła w swojej okolicy czy jest to możliwe