Ogrzej mieszkanie, nie planetę

Sprawdź dlaczego ciepło systemowe jest ekologicznym sposobem na ogrzewanie mieszkania.

Ogrzej mieszkanie, nie planetę

Wyobraź sobie miasto, w którym codziennie oddychasz czystym powietrzem. Parki i place zabaw pełne są dzieci, a okna mieszkań zawsze otwarte, gdy tylko właściciele mają na to ochotę. To miasto bez setek dymiących kominów i alarmów smogowych. To miasto, w którym mieszkańcy ogrzewają się ciepłem systemowym.

Nie traktuj smogu jak powietrza

Czy wiesz, że ciepło systemowe to naprawdę dobry sposób na ograniczenie smogu w mieście? Dzieje się tak, ponieważ dzięki produkcji ciepła w jednym lub kilku wyspecjalizowanych miejscach (elektrociepłownia, ciepłownia, spalarnia odpadów) można uwolnić miasto od tysięcy małych dymiących kominów i wylatujących z nich trujących substancji.

Ciepło naturalnie miejskie

To naturalne roz­wią­za­nie na cie­pło w mie­ście. Cie­pło Sys­te­mowe gwa­ran­tuje Ci kom­fort korzy­sta­nia z cie­pła i cie­płej wody przez cały rok. Ty i twoja rodzina może­cie czuć się bez­piecz­nie w domu, pracy czy szkole i nie mar­twić się o odpo­wied­nią tem­pe­ra­turę i ogrze­wa­nie. Jeżeli ważna jest dla Cie­bie eko­lo­gia, to też możesz spać spo­koj­nie – dzięki wyso­kim nor­mom, zwią­za­nym z pro­duk­cją i dostawą cie­pła, ogrze­wa­nie to jest przy­ja­zne dla śro­do­wi­ska natu­ral­nego.

Poznaj zalety Ciepła Systemowego

BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

WYGODA

WYGODA

EKOLOGIA

EKOLOGIA

PEWNOŚĆ

PEWNOŚĆ

OSZCZĘDNOŚĆ

OSZCZĘDNOŚĆ

CIEPŁA WODA

CIEPŁA WODA

Zobacz jak Ciepło Systemowe
ogranicza emisję zanieczyszczeń

Jeśli zastąpimy indywidualny piec węglowy ciepłem systemowym, aby ogrzać budynek wielorodzinny, to emisję benzo(a)pirenu [B(a)P] oraz zabójczego tlenku węgla [CO] wyeliminujemy całkowicie, zmniejszymy 35-krotnie emisję pyłów zawieszonych [TSP], a dwutlenku węgla [CO2] emitowali będziemy tylko połowę. Prawda, że warto?

Znajdź swojego dostawcę ciepła

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat możliwości zastosowania Ciepła Systemowego, skontaktuj się z firmą dostarczającą ciepło w Twoim rejonie. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat możliwości zastosowania Ciepła Systemowego.

Ciepło Systemowe

Ciepło Systemowe codziennie ogrzewa ponad 15 mln Polaków. To całkowicie bezpieczny produkt, zapewniający ciepło i ciepłą wodę, dostarczany do budynków przez systemy miejskie. Zapewnia ono konkurencyjne cenowo ogrzewanie w pracy i w domu, które nie wymaga praktycznie żadnego zaangażowanie ze strony użytkownika. Ciepło Systemowe to bezobsługowe, ekonomiczne ogrzewanie dostępne przez cały rok.