Nie traktuj smogu jak powietrza

Dowiedz się, jak Ciepło Systemowe pomaga ograniczyć zanieczyszczenie powietrza w miastach.

Nie traktuj smogu jak powietrza

Czy wiesz, że ciepło systemowe to naprawdę dobry sposób na ograniczenie smogu w mieście? Dzieje się tak, ponieważ dzięki produkcji ciepła w jednym lub kilku wyspecjalizowanych miejscach (elektrociepłownia, ciepłownia, spalarnia odpadów) można uwolnić miasto od tysięcy małych dymiących kominów i wylatujących z nich trujących substancji.

Ciepło naturalnie miejskie

To naturalne roz­wią­za­nie na cie­pło w mie­ście. Cie­pło Sys­te­mowe gwa­ran­tuje Ci kom­fort korzy­sta­nia z cie­pła i cie­płej wody przez cały rok. Ty i twoja rodzina może­cie czuć się bez­piecz­nie w domu, pracy czy szkole i nie mar­twić się o odpo­wied­nią tem­pe­ra­turę i ogrze­wa­nie. Jeżeli ważna jest dla Cie­bie eko­lo­gia, to też możesz spać spo­koj­nie – dzięki wyso­kim nor­mom, zwią­za­nym z pro­duk­cją i dostawą cie­pła, ogrze­wa­nie to jest przy­ja­zne dla śro­do­wi­ska natu­ral­nego.

Poczuj ciepłą stronę życia w mieście

Wejdź na Ciepłą Stronę Życia, gdzie każdy dba o ciepłe relacje, wysoki poziom energii i ekologię. Inspirują nas obalające utarte schematy metody, ciekawi ludzie, niewydeptane ścieżki i przełamujące konwencję pomysły. Dołącz do naszej społeczności i otaczaj się ciepłem i dobrą energią w czystej postaci. Czytaj artykuły i kolekcjonuj pomysły, które każdego dnia odkrywają ciepła stronę życia w mieście.

Poznaj zalety Ciepła Systemowego

BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

WYGODA

WYGODA

EKOLOGIA

EKOLOGIA

PEWNOŚĆ

PEWNOŚĆ

OSZCZĘDNOŚĆ

OSZCZĘDNOŚĆ

CIEPŁA WODA

CIEPŁA WODA

Zobacz jak Ciepło Systemowe
ogranicza emisję zanieczyszczeń

Jeśli zastąpimy indywidualny piec węglowy ciepłem systemowym, aby ogrzać budynek wielorodzinny, to emisję benzo(a)pirenu [B(a)P] oraz zabójczego tlenku węgla [CO] wyeliminujemy całkowicie, zmniejszymy 35-krotnie emisję pyłów zawieszonych [TSP], a dwutlenku węgla [CO2] emitowali będziemy tylko połowę. Prawda, że warto?

Znajdź swojego dostawcę ciepła

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat możliwości zastosowania Ciepła Systemowego, skontaktuj się z firmą dostarczającą ciepło w Twoim rejonie. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat możliwości zastosowania Ciepła Systemowego.

Ciepło Systemowe

Ciepło Systemowe codziennie ogrzewa ponad 15 mln Polaków. To całkowicie bezpieczny produkt, zapewniający ciepło i ciepłą wodę, dostarczany do budynków przez systemy miejskie. Zapewnia ono konkurencyjne cenowo ogrzewanie w pracy i w domu, które nie wymaga praktycznie żadnego zaangażowanie ze strony użytkownika. Ciepło Systemowe to bezobsługowe, ekonomiczne ogrzewanie dostępne przez cały rok.