Miasta bez smogu

Ochrona środowiska

Dostawcy i producenci ciepła systemowego podlegają surowym normom związanym z ochroną środowiska i ograniczeniem emisji szkodliwych substancji, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska. Każda z firm produkujących ciepło systemowe przeprowadziła w ostatnich latach modernizację swojego systemu i w znacznym stopniu zredukowała emisję szkodliwych substancji. Ograniczenia te dotyczą nie tylko „popularnego” dwutlenku węgla, którego emisja zredukowana została o ponad 20 proc. (lata 2002-2015). To także ograniczenie wytwarzania szkodliwych pyłów, których produkcja w ciągu ostatnich 13 lat zredukowana została o niemal 70 proc. Znacznie ograniczona w tym czasie została także emisja dwutlenku siarki (blisko 60 proc.) oraz tlenków azotu (redukcja o 25 proc.). 
 

Ograniczenie niskiej emisji

Dostawa ciepła systemowego do budynków wielorodzinnych, zamiast ogrzewania ich indywidualnymi piecami, to także ograniczenie tzw. niskiej emisji groźnych dla zdrowia i życia substancji. Efektem niskiej emisji jest zanieczyszczenie powietrza w mieście. Indywidualne źródła ciepła odpowiadają za 50 proc. emisji pyłów i ponad 80 proc. emisji rakotwórczego benzo(a)pirenu.  Zastępując indywidualne piece węglowe ciepłem systemowym można ograniczyć emisję pyłów zawieszonych niemal 50-krotnie, a benzo(a)pirenu ponad 150-krotnie (dane ICEB 2018) . W tym drugim przypadku oznacza to praktycznie całkowitą redukcję tego groźnego związku chemicznego. Potwierdzeniem tego faktu są certyfikaty redukcji emisji, które otrzymują producenci i dostawcy ciepła systemowego w całym kraju.
 
 

Certyfikaty redukcji emisji

Od 2017 roku prowadzona jest certyfikacja systemów ciepłowniczych w zakresie redukcji emisji substancji tworzących tzw. niską emisję. Każda z certyfikowanych firm dostarczających ciepło systemowe otrzymuje dwa dokumenty: 
 
Certyfikat redukcji ogólnej emisji - wskazujący na to ile mniej zanieczyszczeń emitowanych jest w danym systemie ciepłowniczym w porównaniu z indywidualną produkcją ciepła. Krotność redukcji emisji wykazywana jest dla następujących zanieczyszczeń: całkowity pył zawieszony (TSP), benzoapiren B(a)P, dwutlenek węgla (CO2), tlenki siarki (SO2/SOX), tlenki azotu (NOX) oraz tlenek węgla (CO). 
 
Certyfikat redukcji niskiej emisji - przeznaczony dla budynków podłączonych do certyfikowanego systemu. Wskazuje na to, ile razy mniej zanieczyszczeń powstaje w miejscu zamieszkiwania ludzi, dzięki dostawom ciepła systemowego. Redukcja zanieczyszczeń wykazywana jest dla najgroźniejszych składników smogu: pyłów zawieszonych (TSP) i benzoapieru B(a)P oraz dla dwutlenku węgla (CO2). 
 
Ponadto budynki przyłączone do certyfikowanego systemu oznaczane mogą być, wydawanymi przez Instytut Certyfikacji Emisji Budynków - podmiot, który prowadzi proces certyfikacji. W ramach procesu certyfikacji ocenie podlegają szkodliwe substancje emitowane do atmosfery: całkowity pył zawieszony (TSP), benzoapiren B(a)P, dwutlenek węgla CO2, tlenki siarki SO2/ SOX, tlenki azotu NOX oraz tlenek węgla CO. Badane są także takie parametry jak: wysokość komina od poziomu gruntu, średnioważona sprawność przesyłu ciepła w sieci ciepłowniczej, roczna produkcja ciepła (liczona na granicy jego wytwórcy), roczny pobór energii elektrycznej z sieci (na potrzeby wytwórcy ciepła). Zebrane dane porównywane są z referencyjnym budynkiem wyposażonym w średnioważoną statystyczną kotłownię węglową o mocy  od 1 do 100 kW. Analiza tego typu obiektów, znajdujących się w Polsce, przeprowadzona została przez ICEB. Celem takiego porównania jest wykazanie, że produkcja ciepła w ciepłowniach i elektrociepłowniach zawodowych jest mniej szkodliwa dla mieszkańców miast.

Chcesz ograniczyć smog w mieście?

Sprawdź, czy możesz korzystać z Ciepła Systemowego?