Organizator programu

Organizatorem Programu Promocji Ciepła Systemowego jest:

 

 

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
ul. Migdałowa 4 lok. 22
02-796 Warszawa
T: 22 644 70 19
E: igcpwaw@pro.onet.pl
www.igcp.org.pl

 

 

Bieżącą obsługą działań w ramach Programu i zarządzaniem zajmuje się firma:

Konceptlab
ul. Traugutta 149
71-314 Szczecin
T: 91 885 27 03
E: cieplosystemowe@cieplosystemowe.pl

Chcesz korzystać z Ciepła Systemowego?

Zapytaj dostawcę ciepła w swojej okolicy czy jest to możliwe