Rozliczenie ciepła

cieplo systemowe, koszty ogrzewania, taryfa

 

Jeżeli mieszkasz w budynku wielorodzinnym, to zapewne za ciepło na cele ogrzewania i ciepłej wody rozliczasz się ze swoim zarządcą budynku w comiesięcznych zaliczkach ujętych w czynszu. Jesteś zatem tzw. Konsumentem ciepła lub inaczej Odbiorcą końcowym. Klientem (zwanym też często Odbiorcą) ciepła systemowego jest zaś podmiot, np. Spółdzielnia czy Wspólnota Mieszkaniowa, który ma podpisaną z dostawcą „Umowę sprzedaży ciepła i świadczenia usług przesyłania”.

 

Zdarza się też, że mieszkańcy budynków wielorodzinnych rozliczają się bezpośrednio z dostawcą ciepła systemowego. Dzieje się tak, gdy dostawa ciepła odbywa się wprost do lokalu przez tzw. mini-węzły mieszkaniowe. W tym przypadku każdy właściciel lokalu ma podpisaną z dostawcą umowę sprzedaży ciepła.

 

Dostawca, czyli przedsiębiorstwo ciepłownicze, dostarcza ciepło do określonych w Umowie obiektów i na podstawie odczytów liczników, rozlicza zużyte ciepło na danym budynku lub węźle. 

Rozliczanie opłat na poszczególne lokale/mieszkania leży w gestii zarządcy lub właściciela budynku, a sposób przydzielenia kosztów na mieszkania określony jest zazwyczaj w regulaminie wspólnoty czy spółdzielni. Najczęściej wpłacane co miesiąc zaliczki, rozliczane są raz lub dwa razy w roku na podstawie tzw. podzielników kosztów (o podzielnikach przeczytasz w zakładce "Metody pomiaru zużycia ciepła").

 

 

Taryfa i faktura 

Faktury różnych dostawców ciepła mogą różnić się wyglądem, ale zawsze przygotowywane są w oparciu o Prawo Energetyczne i aktualną Taryfę dla ciepła dostawcy. 

 

Taryfa zawiera zbiór cen i stawek opłat za ciepło służących do rozliczeń dostawcy ciepła z klientem i jest ustalana przez przedsiębiorstwo ciepłownicze zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

 

Rozliczenie z klientem obejmuje sumę opłat stałych wg wielkości mocy zamówionej oraz zmiennych tj. wskazania licznika ciepła, co na fakturze odzwierciedlają następujące pozycje:

- opłata stała za moc zamówioną i usługi przesyłowe,

- opłata zmienna za zużycie ciepła i usługi przesyłowe,

- opłata za nośnik ciepła.

Chcesz korzystać z Ciepła Systemowego?

Zapytaj dostawcę ciepła w swojej okolicy czy jest to możliwe